Vybudování krajského archivu KÚ Brno

Místo stavby: Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno
Rozsah prací: DSP, DPS, AD
Realizační cena: 11 mil. KČ
Datum: 2016-2017
GP: A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.