Vestavba saunového centra v OC Orlice Park Hradec Králové

Místo stavby: Víta Nejedlého 1063, 500 03 Hradec Králové
Rozsah prací: DSP, DPS, AD
Realizační cena: 50 mil. KČ
Datum: 2020

GP: A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.