Sídlo firmy ESSENS

Místo stavby: Zaoralova 3045/1e, Brno Líšeň
Rozsah prací: S, DUR+DSP, DPS, AD
Realizační cena: 78 mil. KČ
Datum: 2016
GP: A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.