RD Poděbrady

Místo stavby: Poděbrady V, Koutecká čtvrť
Rozsah prací: DUR+DSP, DPS
Rozpočtová cena: 12 mil. KČ
Datum: 2020                                                                                                Autor návrhu:  Ing. Arch. Hana Hrudová