Nová recepce a zabezpečení dispečinku E.ON

Místo stavby: Areál BSP transformovny 110/22kV Brno Teplárna, Zábrdovice, Brno
Rozsah prací: S, DPS
Realizační cena: 7,5 mil. KČ
Datum: 2018