Nástavba ZŠ Bohumila Hrabala

Místo stavby: Na Korábě 2/350, Praha Libeň
Rozsah prací: DUR+DSP, DPS
Realizační cena: 60 mil. KČ
Datum: 2017
GP: Atelier 99 s.r.o.